De Assessment Scan

De Assessment Scan is een onderzoek dat wordt uitgevoerd met een audit. De scan bevat vragen over 14 verschillende actiegebieden.

 

Het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek houden we een intake met de opdrachtgever. Daarin komt naar voren welke actiegebieden er zijn (als het geen productiebedrijf betreft vervalt dat onderdeel van de scan). Er kan ook extra diep worden ingegaan op een actiegebied als dat belangrijk is voor de opdrachtgever. We maken afspraken over de planning. 

De actiegebieden

We starten het onderzoek met een aantal algemene vragen over de organisatie, de algemene voorwaarden en eventuele verbanden met moeder-, zuster- of dochterorganisaties. Vervolgens gaan we in op de volgende 14 actiegebieden. 

Producten en diensten

We onderzoeken hoe interessant het assortiment van het te onderzoeken bedrijf is voor de opdrachtgever. En hoe interessant en belangrijk de opdrachtgever is als klant voor het te onderzoeken bedrijf.

Financiën en data

De vragen die we stellen laten zien hoe transparant het bedrijf is over de financiële situatie. De antwoorden laten zien hoe het bedrijf ervoor staat en hoe het zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De processen en systemen geven aan hoe compatibel het bedrijf is. 

Productiefaciliteiten en -capaciteit

We onderzoeken de locaties, de staat van de productiemiddelen, de capaciteit en de flexibiliteit van de productie.    

Productontwikkeling, techniek en design

De antwoorden op de vragen geven inzicht in de kennis en vaardigheden waarover het bedrijf beschikt en de mate waarin ze deze kennis en uw kennis beschermen. 

Inkoop

Het te onderzoeken bedrijf is onderdeel van de supply chain. We inventariseren het inkoopproces en het inkoopbeleid om er achter te komen welke risico’s er verderop in de keten nog verscholen kunnen zijn.   

Verkoop en marketing

De vragen zijn er op gericht inzichtelijk te maken hoe verkoop en marketing zijn georganiseerd, en welke risico’s er zijn. 

Gezondheid en veiligheid

We stellen vragen over het beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid. De gezondheid en veiligheid van medewerkers, maar ook de risico’s voor de omgeving. En over hoe er toezicht gehouden wordt op de uitvoering van het beleid. 

Personeel en bedrijfscultuur

De rol van medewerkers als invloedrijke stakeholders groeit in veel bedrijven. We onderzoeken de typen dienstverbanden, beloning, personeelsbeleid en hoe het bedrijf omgaat met personeel. En ook de bedrijfscultuur. Bij een fusie is de verschillen in cultuur vaak een struikelblok voor succesvolle samenwerking. 

Kwaliteit

Het onderzoek richt zich op de manier waarop kwaliteit van zowel producten als processen wordt gemonitord en verbeterd. 

Duurzaamheid

Energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu, afval; thema’s van deze tijd die een risico kunnen vormen. We inventariseren de wetgeving die van toepassing is, het beleid, de acties en brengen de risico’s in beeld. 

Voorraad en levering

We informeren naar hoe het bedrijf haar voorraad en leveringsprestaties meet en hoe het bedrijf heeft gepresteerd en verbeterd.

Logistiek en transport

De antwoorden geven inzicht in de wijze waarop de logistiek is georganiseerd. Dat geeft inzicht in de risico’s. 

Verzekeringen en juridische zaken

We inventariseren tegen welke risico’s het bedrijf is verzekerd en tegen welke niet. En of er juridische zaken spelen of gespeeld hebben.

Privacy en bescherming van data

De vragen zijn erop gericht inzicht te verkrijgen in hoe het bedrijf haar persoons- en bedrijfsgegevens beschermd. Een datalek en cybercriminaliteit zijn realistische risico’s vandaag de dag.     

Contact

Bel. Of stuur een mail of een bericht en u ontvangt spoedig een reactie. 

+31 6 218 231 39

info@axirisk.nl

Heeft u vragen over de inhoud van de Assessment Scan of een andere vraag? Of wilt u een offerte ontvangen?