Info

 

 

Driekwart van de fusies en overnames is niet succesvol Zeventig tot negentig procent van de fusies en overnames mislukt, laten onderzoeken zien. Dat is dus het merendeel. De oorzaken zijn veelal terug te voeren op: • De verschillen in bedrijfscultuur Als er geen...

Verwachtte risico’s zijn uitgekomen

Verwachtte risico’s zijn uitgekomen

Wereldwijd opererende verzekeraar Allianz vroeg eind vorig jaar aan meer dan 2700 risicomanagers uit 92 landen wat de grootste risico’s voor 2021 zouden zijn. De top drie:       1 een verstoring of het stilvallen van activiteiten,       2 (nog steeds) de pandemie,    ...

Wat voor beslisser ben jij?

Wat voor beslisser ben jij?

  Ik ben ondernemer. Ondernemen is risico’s nemen. Ik ben beslisser als het gaat om investeringen/uitgaven. Ik zoek/verzamel informatie om de risico’s die samenhangen met mijn uitgaven zo goed mogelijk kaart te brengen, zodat ik mijn besluiten zo goed mogelijk...

Inkooprisico’s

Inkooprisico’s

Een intelligente man, Peter Kraljic, bedacht in de jaren 70 een manier in inkopen in te delen in 4 kwadranten. Deze indeling, nog steeds vaak gebruikt, geeft aan waar de risico's liggen en maakt helder waar je je aandacht op zouden moeten richten. Alle inkopen worden...

De Corona pandemie en uw risico’s

De Corona pandemie en uw risico’s

De Coronapandemie heeft de activiteiten en het resultaat van veel bedrijven beïnvloed. Vaak negatief. Verlies van klanten, het wegvallen van leveranciers, toenemende schulden, interen op reserves, een negatief resultaat, goed personeel moeten laten gaan, verouderde...

Risico’s in de leveranciersketen

Risico’s in de leveranciersketen

Milieu, impact op het klimaat, mensenrechten, datalekken, duurzaamheid; de verantwoordelijkheid van bedrijven wordt op deze gebieden steeds groter. Is het niet door het toenemend aantal wetten en regels, nationaal én internationaal, dan wel door eindgebruikers,...