De waarde van uw database met geprekwalificeerde leveranciers

door | jun 8, 2021

Leveranciersselectiebeleid
Als uw bedrijf wordt bediend door veel verschillende leveranciers heeft u ongetwijfeld een professioneel opererende inkoopafdeling. Die geeft uitvoering aan het leveranciersselectiebeleid dat er op is gericht risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten. En natuurlijk scherp in te kopen volgens de gestelde specificaties.

Crisis
De crisis heeft gevolgen gehad voor veel bedrijven. Alles is erop gericht om het vertrouwen van de markt terug te winnen. Geen belang wordt gediend door transparant te zijn over eventuele problemen.
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in uw database met geprekwalificeerde leveranciers op dit moment? Geeft die nog de risico’s weer in de huidige situatie? Een gezonde argwaan is op zijn plaats, als u uw risico’s wilt beperken.

Update uw database
Tijd voor een update. Dat kunt u zelf doen of u kunt het uitbesteden. En als er dan toch contact is met leveranciers, inventariseer dan ook aan de risico’s die tot voor kort nog niet zo relevant leken, zoals  datalekken. Hoe gaan uw leveranciers met (uw) klantdata om. Of het risico dat samenhangt met of nieuw ingevoerde of op handen zijnde regelgeving, bijvoorbeeld over supply chain responsability. Kunnen uw leveranciers uitsluiten dat er dwangarbeiders of kinderen zijn ingezet bij de winning van grondstoffen?

We bespreken graag met u over de risico’s, of voeren in uw opdracht een audit uit  bij uw leveranciers.