Inkooprisico’s

door | jul 15, 2021

Een intelligente man, Peter Kraljic, bedacht in de jaren 70 een manier in inkopen in te delen in 4 kwadranten. Deze indeling, nog steeds vaak gebruikt, geeft aan waar de risico’s liggen en maakt helder waar je je aandacht op zouden moeten richten.
Kraljic matrix

Alle inkopen worden ingedeeld op de as ‘leveringsrisico’ en de as ‘invloed op het bedrijfsresultaat’. Dit geeft een indeling in:

• Routineproducten; weinig leveringsrisico en weinig invloed op het resultaat (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen).

• Knelpuntproducten; een groot leveringsrisico en weinig invloed op het resultaat (bijvoorbeeld door schaarste of weinig aanbieders).

• Hefboomproducten; weinig leveringsrisico, maar een grote invloed op het resultaat (bijvoorbeeld boekhoudsoftware, of brandstof voor een transportbedrijf)

• Strategische producten; een groot leveringsrisico en grote invloed op de resultaten (bijvoorbeeld grondstoffen, of de chips waar nu zo’n tekort aan is).

Het is helder welk type producten aandacht vragen van de inkoopafdeling.
Een goed leveranciersselectiebeleid draagt bij aan het verminderen van risico’s. Weet met wie je zaken doet!
Voorafgaand aan het afsluiten van een inkoopcontract, én gedurende de looptijd van het contract.

Een onderzoek door middel van een audit is een betrouwbare manier om de risico’s die samenhangen met het zaken doen met een leverancier, in beeld te krijgen. Niet alleen de risico’s waar je als eerste aan denkt, zoals kwaliteit, financiële stabiliteit, leverbetrouwbaarheid. Maar ook het inkoop, veiligheid, onderhoud, gezondheid, personeelsbeleid. Omdat op elk van deze gebieden risico’s voor uw organisatie kunnen liggen.

De Axirisk Assessment Scan onderzoekt de risico’s op 14 actiegebieden. Lees meer over de verschillende risico’s op al deze actiegebieden.