Wat voor beslisser ben jij?

door | sep 30, 2021

 

Ik ben ondernemer. Ondernemen is risico’s nemen. Ik ben beslisser als het gaat om investeringen/uitgaven. Ik zoek/verzamel informatie om de risico’s die samenhangen met mijn uitgaven zo goed mogelijk kaart te brengen, zodat ik mijn besluiten zo goed mogelijk kan onderbouwen. Bij kleine uitgaven, bijvoorbeeld iets bestellen op internet loop ik het risico dat er niet geleverd wordt nadat ik al betaald heb, of het artikel niet het juiste of beschadigd is en ik niet terecht kan voor service. Ik let dan naar het waarborg keurmerk van de webwinkel en de reviews van andere klanten.
Maar welke informatie geeft mij zicht op de risico’s als het gaat om grotere uitgaven/investeringen? Dan is een gesprek en het hebben van vertrouwen in de wederpartij niet in elke situatie voldoende. Mijn informatiebehoefte neemt toe naarmate de uitgave/investering groter is en de risico’s voor je onderneming toenemen.
Risico’s kosten geld; door het aanhouden van reserves, het inkopen van extra voorraad, kostbare flexibele arbeidscapaciteit of het afschrijven op een belegging. En tijd; de moeite die je steekt in reclamaties is weggegooid en leidt vaak tot frustratie.
Ik wil geïnformeerd zaken doen. Hoe doe jij dat als ondernemer of beslisser?

Onderzoek naar de risico’s van het zaken doen met een bedrijf is wat ik doe voor opdrachtgevers. Risico’s die kunnen leiden tot financiële schade, gevaar voor de continuïteit van (productie)processen of reputatieschade. Ik breng de risico’s in beeld met een audit, aan de hand van de Axirisk Assessment Scan. De scan beoordeelt 14 actiegebieden, of de actiegebieden die voor de opdrachtgever relevant zijn.

De klanten die ik help zijn beslissers. Hij of zij is verantwoordelijk voor besluiten over grote orders en investeringen. Die beslissingen kunnen gaan over inkoop, uitbesteding, aanbesteding, investering, fusie of overname.
Ze willen zicht op de risico’s van het zaken doen met de andere partij, om gefundeerde besluiten te nemen en/of risico’s af te kunnen dekken. En natuurlijk ook om minder problemen te hebben achteraf.
Kan ik u helpen met informatie over risico’s die u nodig heeft om een besluit te onderbouwen? Wilt u zicht op de risico’s van het zaken doen met een bedrijf?
Dan ga ik graag met u in gesprek.

Alexandra