Risico Assessment Scan

Met de Axirisk Assessment Scan© onderzoeken we alle aspecten van de bedrijfsvoering, om zo aandachtspunten voor u in beeld te brengen. In uw eigen bedrijf of bij het bedrijf waar u zaken mee wilt doen.
Als u de risico’s in beeld hebt, heeft u grip en kunt u anticiperen.

 

Bent u op de hoogte van alle risico’s binnen uw organisatie?

U bent ondernemer of directeur. Heeft u zicht op alle processen binnen uw organisatie? Welke risico’s kunnen uw resultaten onverwachts negatief beïnvloeden?

We inventariseren de risico’s door medewerkers in verschillende functies te interviewen. Als u de risico’s in beeld heeft, kunt u preventief handelen. Dat kan bijvoorbeeld het inschakelen van een specialist zijn, een ander beleid of andere aansturing.

Door er uw aandacht aan te besteden, kunt u een risico verkleinen of elimineren. Dat vertaalt zich naar uw resultaten. 

Kent u alle risico’s van het bedrijf waarmee u zaken doet? 

Maakt u bij het zaken doen met een bedrijf ook een inschatting van de risico’s? Zullen ze op tijd leveren? Zijn ze financieel gezond? Hoe is de kwaliteit? Is de kwaliteit wel constant?

Er zijn veel meer aspecten van de bedrijfsvoering van uw leverancier die een risico kunnen vormen voor uw organisatie. En risico’s kosten geld; door het aanhouden van reserves, het inkopen van extra voorraad, kostbare flexibele arbeidscapaciteit, schade aan uw reputatie (met klantverlies als gevolg) of dalende aandeelhouderswaarde. 

Axirisk helpt u om zicht te krijgen op de risico’s van het bedrijf waarmee u zaken wilt doen, met de Axirisk Assessment Scan. De scan beoordeelt 14 actiegebieden – of de actiegebieden die voor de opdrachtgever relevant zijn – en wordt afgenomen met interviews. 
Hoeveel risico kunt u nemen?

 

Risico's in beeld

Axirisk Assessment Scan© onderzoekt voor u de risico’s op alle aspecten van de bedrijfsvoering: 14 actiegebieden.

Voor u eigen informatie. Of ten behoeve van inkoop, uitbesteding, aanbesteding, kredietverlening, fusie, overname of investering.

De Axirisk Risico Rapportage© brengt de risico’s overzichtelijk bij elkaar.

We hebben Axirisk de Assessment Scan laten uitvoeren bij enkele montagebedrijven. Montage doen we niet zelf, maar we zijn er wel voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Door kritisch te zijn op de montagebedrijven waar we zaken mee doen, verlagen we het risico op claims en verhogen we de kwaliteit en klanttevredenheid.

H. Lambermont

BKS

Wat inzicht in de risico's u oplevert

  • Scan van uw eigen bedrijf: als u zicht heeft op de risico’s binnen uw organisatie, kunt u preventief handelen; risico’s aanpakken, verkleinen, verzekeren… De mate waarin deze risico’s van invloed zullen zijn op uw doelstellingen neemt daardoor af.
    Ook kunt u de uitkomst van het risico assessment gebruiken om de verkoop van uw bedrijf voor te bereiden. Het geeft de prioriteiten weer. 
  • Scan van het bedrijf waar u zaken mee wilt doen: u krijgt een dieper inzicht in de bedrijven waarmee u zaken doet of wilt gaan doen: waar u eerst besluiten nam op basis van beperkte gegevens, heeft u nu zicht op de risico’s van veel meer aspecten van de bedrijfsvoering.
  • Axirisk is een onafhankelijke derde. Onpartijdige evaluaties leiden tot betere prestaties en meer betrouwbare relaties.
  • De Axirisk Assessment Scan is doordacht en samengesteld met verschillende experts.
  • Een audit levert betrouwbare informatie; meerdere personen wordt geïnterviewd en gevraagd om bewijzen.
  • Het onderzoek bespaart u geld en tijd.

Intake risicoscan

In een gesprek met de opdrachtgever bespreken we het doel van de Risico Assessment Scan. En of er meer diepgaande informatie gewenst is op een van de actiegebieden.

Aan het te onderzoeken bedrijf vragen we medewerking, we bespreken de gevraagde gegevens en plannen het onderzoek.

Interviews

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews met medewerkers. We interviewen verantwoordelijken en bezichtigen de (productie)locatie(s).

We voeren de scan wereldwijd uit.

Risico Rapportage©

De rapportage is overzichtelijk: meteen voorin wordt de mate van risico per actiegebied geïllustreerd.
Ook onderdeel van het rapport is een beschrijving van de bevindingen per actiegebied.

Meer diepgaande informatie

Afhankelijk van het doel waarvoor u de risico’s in beeld wilt krijgen, kan het zijn dat meer diepgaande informatie gewenst is. Bijvoorbeeld bij een specialistisch proces of een overname. We kunnen dan specialisten inschakelen voor meer diepgaand onderzoek, bijvoorbeeld een accountant, jurist of technisch expert.

Meer informatie?

Staat u op het punt om zaken te doen met een bedrijf en zijn er risico’s voor de eigen organisatie? Of wilt u in uw organisatie meer aandacht voor (het beperken van) risico’s?
Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

+31 621823139

info@axirisk.nl

Stuur een bericht

1 + 15 =