Bent u een ondernemer/ bestuurder

die reageert
óf anticipeert?

De zelftest geeft een idee van de risico’s die in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering verborgen kunnen zijn.

Risicobewust besturen

In het midden- en kleinbedrijf is het risicobewustzijn in het algemeen beperkt. Ze hebben misschien nog minder vaak de gevolgen van een gebeurtenis ervaren, of u vindt dat het bij ondernemen hoort. Grote bedrijven hebben een risicomanager. Die focust vooral op financiële risico’s die de organisatie loopt, zoals (internationale) opdrachtgevers die niet betalen.
Bewust omgaan met risico’s:

  • stelt u in staat om keuzes te maken die u anders niet had gehad.
  • om te anticiperen op de gevolgen van een gebeurtenis, bijvoorbeeld met scenario’s.
  • risicogebieden structureel aan te pakken en te verbeteren.
  • het risico te elimineren.

Bijna elke gevolg heeft financiële consequenties. Al kost het niet altijd meteen geld. Bijvoorbeeld reputatieschade; u kunt klanten en daarmee omzet verliezen. Of het niet kunnen bedienen van een klant omdat de leverancier van wat u heeft verkocht aan uw klant niet kan leveren of failliet is.

Met informatie over risico’s kunt u uw rol als ondernemer of bestuurder beter vervullen.

De zelftest geeft een idee van de risico’s die in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering verborgen kunnen zijn.

Wilt u ook meer grip op uw resultaat?

Neem contact op